بخوان پیامبر من!
53 بازدید
تاریخ ارائه : 3/22/2014 9:13:00 PM
موضوع: امامت و مهدویت


بسم الله الرحمن الرحیم.

بخوان پیامبر من!

محمد! رسول عالمیان، برگزیده آدمیان! بخوان عزیز من، مصطفای خلقت!. مکتب نرفته ای، خطی ننوشته ای ولی بخوان که راز هستی تویی. بخوان که خدایت سرِّی دارد که هستی به انتظار آن نشسته است. بخوان انتظار برای آسمانیان گران تمام میشود. ای محمد! بخوان بنام پروردگارت که انسان را خَلق کرد وبه او مدال لیاقت علم آموزی عنایت فرمود. محمدمن! اگر پرده ها را از ديده ها، دست خدا کنار زند، دیده خواهد شد که «سرِّ لم یزلی» آقا مرتضی علیست وکوثر خلقت، بهانه خلقت است. احمد من! بخوان که هستی بهانه خلقت گرفته، عرشیان قدم زهرای آفرینش را به انتظار نشسته اند. امین من! بخوان که تو وعلی از شجره واحده هستید. اگر تورا «مُنذر» خواندم بخوان وانذار بده که ای ماسوی الله از «علی» جدا نشوید. بخوان که او«اولوالامر» خداست. بخوان که هستی در غدیر، از خُمِّ ناب علی کام می گیرد. بخوان آنچه به تو نازل شده است که علی آنرا می نویسد. بخوان برای عالَم که منم مصطفای عالَم وعلی جان من است. بگو که خدایم قرآن به من داده است واین قرآن را بی علی معنایی نباشد. بگو علی سرِّ قرآن است. تمام داستان های پیامبرانم را برای آدمیان بخوان که موسی را در رود نیل، ابراهیم را در آتش نمرود، یونس در شکم ماهی ویوسف من در چاه تنهایی، همه به سلامت بیرون آمدند؛ زیرا نام علی برزبان داشته اند. بخوان بنام پروردگارت که ای عالَمیان! آن زمان که نام محمد بر من نهادند، پیامبر بودم و «ولی»، علی هم «علی» بود وهم ولی. هیچ مخلوقی نبوده است؛ ولی علی بود «ولی».
فرستاده من! بخوان برای مردم: که ای مردم!  قرآن به توّلای علی می نازد. راه اسلام وقرآن، راه علی است وبس. بگو دینم اسلام است واحکامش به امضای علی معتبر است. مصطفای جهان! بخوان. نبی من! بگو: سرِّ «لولاک» مخفی بماند، زیرا، ظرف وجودی دنیا، ظرفیّت فاطمه خلقت را ندارد. دنیا اگر می فهمید «لولاک» به چه معناست؟ تازه مشکوف می گشت که راز آفرینشِ محمد من، برای چه بوده است. لولاک یعنی اگر پیامبر من نبود، افلاک خلق نمی شد، یعنی اگر فاطمه نبود، خلقت بوی عُصاره انبیاء نمی چشید. امین راز هستی! پیامبرت نهادم، مقام خاتم را به تو دادم، خُلق عظیم خلقت را به تو ارزانی داشتم؛ باز تو را «ابتر» می نامیدند. بگو خدایم فرموده: زوج بی بدیل به خلقت دادم که هرکه سعادت دو جهان خواهد به دریای معرفت این زوج که یک معنای قرآنند، رجوع کند. بخوان که اهلبیت من: «الْبَابُ الْمُبْتَلَى بِهِ النَّاسُ مَنْ أَتَاكُمْ نَجَا وَ مَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ هَلَك...‏»   علی تقوی دهکلانی