سیاست در حکومت امام علی (ع)
45 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله بیان کننده سیاست در حکومت اسلامی را بیان می کند ودر ادامه به نقش ولایت فقیه در استمرار سیاست اهل بیت عصمت وطهارت می پردازد