آثار قلم وبیان
49 بازدید
محل نشر: روزنامه جمهوری اسلامی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله یک مقاله ادبی است که از آثار مرحوم شهید مطهری اقتباس گردیده وبه زندگی نامه علمی آن شهید والا مقام وآن نادره دوران پرداخته است.