بیان مختصر از جایگاه توسل در مکتب پاک اسلام محمدی
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شاید برای بسیاری از مردم، چنین سوالی مطرح باشد وفرقه ضالِّه ومنحرفِ وهّابیّتِ خبیثت هم، این شبهات را روزبه روز افزایش دهدکه: تا زمانی انسان می¬تواند با خدایش بصورت مستقیم وشفاف حرف بزند وخواسته¬های خود را از او بخواهد چه ضرورتی دارد که ائمه را واسطه قرار بدهیم ودست توسُّل به پیش آنها ببریم تا خدا به خواسته ما جواب مثبت دهد؟ باید بگوییم که: در اسلام، وقتی راه‌های رسیدن به حقیقت بررسی می¬شود، می¬بینیم قرآن، روایات و عقل سه روش متقنی هستند که حلقه‌های مُحکم معرفتی انسان را تشکیل می‌دهند. وقتی به این سه منبع اصیل وموهبتی آسمانی برای بشریّت از سوی خداوند مراجعه میکنیم می¬یابیم که: «توسُّل» عاملی است، دارای درجه اعتبار بسیار بالا که به قول امروزیها ضمانت صدرصدی دارد که برای انسان، امید استجابت دعا را نه تنها افزایش می‏دهد؛ بلکه تضمین کننده آن نیز هست.
دانلود